Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης

Η ετήσια συντήρηση γίνεται συνήθως το καλοκαίρι καθώς δεν υπάρχει ζήτηση για θέρμανση. Τα κατάλοιπα της καύσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και την διάρκεια ζωής του λέβητα.


Με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 40% μείωση της κατανάλωσης.
Για ζεστό χειμώνα χωρίς παγωμένα Σαββατοκύριακα, η Τεχνική Διαχειριστική φροντίζει ώστε ο καυστήρας να λειτουργεί:

  • με τις μετρήσεις να δείχνουν ότι είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων
  • στο μέγιστο της απόδοσής του
  • χωρίς συχνές βλάβες
  • με εξειδικευμένο συνεργείο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η συντήρηση του καυστήρα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για το πετρέλαιο, για οικονομία, ασφάλεια και μειωμένη ρύπανση τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον.
  • Για κάθε συντήρηση καυστήρα εκδίδεται φύλλο ελέγχου.
  • Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από την Ελληνική Νομοθεσία.