Πυρασφάλεια

Το ειδικό τμήμα πυρασφάλειας της Τεχνικής Διαχειριστικής, αναλαμβάνει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα την προμήθεια και τη συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων

(ξηράς κόνεως, διοξειδίου άνθρακα, τροχήλατους, τοπικής εφαρμογής κλπ) και πυροσβεστικών ειδών για πολυκατοικίες, κτιριακά συγκροτήματα, επαγγελματικούς χώρους και διαμερίσματα.
Έμπειροι τεχνίτες πυροσβεστήρων με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες κάθε χώρου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις στο σημαντικότατο κομμάτι της πυρασφάλειας.