Νομική Υποστήριξη Οικοδομής

Το γραφείο μας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των οφειλετών.

Ένα ξεχωριστό τμήμα του γραφείου μας με την βοήθεια συνεργαζόμενων νομικών και μηχανικών, παρεμβαίνει με τις εξής ενέργειες:

  • Παρακολούθηση των οφειλών, με πλήρη αρχείο των επαφών με τους οφειλέτες.
  • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, για τυχόν οφειλές του ενοικιαστή του, μετά την πάροδο δίμηνης καθυστέρησης.
  • Με συνεχείς ενέργειες (επιστολή από το γραφείο, επιστολή από την πολυκατοικία, εξώδικα, κτλ.) για την τακτοποίηση των καθυστερημένων λογαριασμών.
  • Την προσφυγή στο νομικό μας τμήμα σε περίπτωση δύστροπων ενοικιαστών.
  • Την παρέμβαση του νομικού μας τμήματος, σε περιπτώσεις προστριβών και οφειλών, μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών, των επιμέρους ιδιοκτησιών.
  • Ενημέρωση και αντιμετώπιση προβλημάτων Πολεοδομικής νομοθεσίας. (Αυθαίρετες κατασκευές κ.λ.π.).
  • Δικαστική εκπροσώπηση της οικοδομής.