Επαγγελματική Διαχείριση Πολυκατοικίας

Γνωρίστε την πιο σύγχρονη Επαγγελματική Διαχείριση Κτιρίων!
Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Την φροντίδα για την έγκαιρη έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών κάθε μήνα από ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διανομή των ειδοποιητηρίων στους ενοίκους της οικοδομής.
 • Την Είσπραξη των κοινοχρήστων στις καθορισμένες ημερομηνίες από κάθε διαμέρισμα, δυνατότητα πληρωμής και στα γραφεία μας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Την πληρωμή των πάσης φύσης συνήθων δαπανών (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ, καθαρίστρια, ανελκυστήρας, κηπουρός, πετρέλαιο κ.λ.π.), καθώς και των έκτακτων επισκευών ή συντηρήσεων, πλην κάποιων ιδιάζουσας μορφής (πολεοδομικές, δικαστικές, αποζημιώσεις, πρόστιμα κ.λ.π.).
 • Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της πολυκατοικίας, και την απόδοση λογαριασμού στον εκπρόσωπό της, για τα έσοδα και τα έξοδά αυτής.
 • Την φροντίδα για την ταχύτερη αποστολή τεχνικού ή συνεργείου για την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης, την έρευνα για την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους και την πληρωμή του.
 • Την φύλαξη των παραστατικών των μηνιαίων εξόδων της πολυκατοικίας.
 • Την σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού.
 • Την φροντίδα για την νομιμότητα και την διάθεση των απαραίτητων αδειών και διπλωμάτων των τεχνικών και προμηθευτών, για την προστασία της πολυκατοικίας από οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια.
 • Την φροντίδα και την ευθύνη για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών της πολυκατοικίας, εφ' όσον γίνονται από το γραφείο μας ή από συνεργαζόμενες με εμάς, εταιρείες.
 • Την αναγκαστική είσπραξη των κοινοχρήστων από όσους καθυστερούν να πληρώσουν πέραν του διμήνου, την αναλαμβάνει το γραφείο, με νομική προστασία για οποιαδήποτε καταβολή των εξόδων που καλύπτει το κτίριο σας.
 • Τεχνική επίβλεψη του κτηρίου κάθε μήνα