Έκδοση Κοινοχρήστων

Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και συνεχόμενα ενημερωμένο λογισμικό, που δημιουργήθηκε για το γραφείο μας, και που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε. και των νέων φορολογικών προσθηκών και φορολογικών μέτρων.

Περιλαμβάνει:

  • Μηχανογραφική έκδοση των κοινοχρήστων με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο που θα στηρίζεται στον κανονισμό της οικοδομής ή εάν δεν έχει γίνει στην ισχύοντα νομοθεσία και στις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη ανάλυση κοινόχρηστων δαπανών χιλιοστών ωρών αυτονομίας θέρμανσης (σύμφωνα με τον κανονισμό του κτιρίου και τον πίνακα αυτονομίας του μηχανικού).
  • Ειδοποιητήρια προς ενοικιαστές - ιδιοκτήτες με αναλυτική επεξήγηση κοινόχρηστων δαπανών.
  • Σε περιπτώσεις αυτονομίας θέρμανσης εκδίδονται καταστάσεις αναλυτικές προς ενημέρωση κατανάλωσης όλων των ενοίκων.