Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να μεταβιβαστεί ή να ενοικιαστεί ένα ακίνητο, απαιτείται η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού, το οποίο ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την έκδοση του.
Η Τεχνική Διαχειριστική, σε συνεργασία με τους πλέον έμπειρους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αναλαμβάνει να εκδώσει Ενεργειακά Πιστοποιητικά για ολόκληρη την πολυκατοικία, ή για την οποιαδήποτε επιμέρους ιδιοκτησία αυτής, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε ειδικές τιμές προσφοράς, για τους πελάτες της.