Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το γραφείο μας, παρέχει ολοκληρωμένη Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης, ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, σε κάθε οικοδομή που διαχειρίζεται.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υπογράφουμε, ως ΤΡΙΤΟΙ θεωρούνται ΚΑΙ όλοι οι ένοικοι (ενοικιαστές και ιδιοκτήτες) της οικοδομής, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.