Τεχνική Διαχειριστική

υπηρεσίες - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Έκδοση Κοινοχρήστων

    Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και συνεχόμενα ενημερωμένο λογισμικό, που δημιουργήθηκε για το γραφείο μας, και που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε. και των νέων φορολογικών προσθηκών και φορολογικών μέτρων.

  • Επαγγελματική Διαχείριση Πολυκατοικίας

    Γνωρίστε την πιο σύγχρονη Επαγγελματική Διαχείριση Κτιρίων!
    Το γραφείο μας αναλαμβάνει: