Τεχνική Διαχειριστική

Τηλεφωνία - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Ειδικά Πακέτα Τηλεφωνίας και Internet

    Ειδικά πακέτα προσφορών, έχει εξασφαλίσει η Τεχνική Διαχειριστική για τους πελάτες της, για την σταθερή - κινητή τηλεφωνία τους, καθώς και για την χρήση οικιακού internet.