Τεχνική Διαχειριστική

συντήρηση - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης

    Η ετήσια συντήρηση γίνεται συνήθως το καλοκαίρι καθώς δεν υπάρχει ζήτηση για θέρμανση. Τα κατάλοιπα της καύσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και την διάρκεια ζωής του λέβητα.