Τεχνική Διαχειριστική

πυρασφάλεια - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Πυρασφάλεια

    Το ειδικό τμήμα πυρασφάλειας της Τεχνικής Διαχειριστικής, αναλαμβάνει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα την προμήθεια και τη συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων