Τεχνική Διαχειριστική

Κοινόχρηστοι Χώροι - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Aσφάλιση κοινόχρηστων χώρων

    Σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, τουλάχιστον για τον κίνδυνο φωτιάς.