Τεχνική Διαχειριστική

Ενεργειακών Πιστοποιητικών - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

    Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να μεταβιβαστεί ή να ενοικιαστεί ένα ακίνητο, απαιτείται η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού, το οποίο ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την έκδοση του.