Τεχνική Διαχειριστική

Ασφάλιση - Τεχνική Διαχειριστική | Αλεξανδρούπολη

  • Aσφάλιση κοινόχρηστων χώρων

    Σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, τουλάχιστον για τον κίνδυνο φωτιάς.

  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

    Το γραφείο μας, παρέχει ολοκληρωμένη Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης, ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, σε κάθε οικοδομή που διαχειρίζεται.